Simpozion de alergii alimentare

2 - 3 noiembrie 2018, Hotel Teleferic, Poiana Brașov

 

Trimitere rezumate

Comitetul Ştiinţific invită autorii să trimită rezumatele în limba română și engleză, pentru evaluare şi includere în programul şi în volumul de rezumate al evenimentului.

Rezumatele pot fi trimise doar prin încărcarea acestora online în website-ul evenimentului, la sectiunea rezumate din 'Utilizator'.

Pentru încărcarea rezumatelor este necesară pre-înregistrarea online a cel puțin unuia dintre autori. Trimiterea rezumatelor nu este condiționată de plata taxei de participare. Taxa de participare se poate achita după acceptarea prezentării lucrării în cadrul evenimentului. În cazul în care taxa de participare a autorului nu este achitată până la 1 octombrie 2018 lucrarea NU va fi inclusă în programul final al evenimentului.
 
Data limită de transmitere a rezumatelor: 1 octombrie 2018

Puteţi verifica personal dacă rezumatul a fost corect încărcat sau, puteţi face modificări intrând pe pagina dumneavoastră prin “profilul participantului”.

Nu există o limită a numărului de rezumate pe care un participant le poate trimite.

Rezumatele vor fi evaluate de Comitetul Ştiinţific iar comunicarea acceptării rezumatului va fi transmisă persoanei care a încărcat rezumatul după data de 15 septembrie 2018.

 

Pregătirea rezumatelor

Rezumatele lucrărilor vor fi redactate în format text în limba română și engleză, respectând următoarele cerințe:

 • Titlul rezumatului: este limitat la 200 de caractere, acesta va fi transformat automat în majuscule.
 • Tematica: Se va selecta tematica la care se încadrează rezumatul trimis.
 • Autori: Numele şi prenumele autorilor, fără titluri academice, profesionale, numele persoanei care va prezenta lucrarea se va sublinia.
 • Forma de prezentare: precizați forma de prezentare dorită: comunicare orală sau poster.
 • Rezumatul: Textul va cuprinde obligatoriu: introducere, scopul lucrării, material și metode, rezultate, concluzii, cuvinte cheie, fără tabele sau grafice; rezumatul nu trebuie sa depășească 2500 de caractere (sunt incluse spațiile și semnele de punctuație).

 

 

Tematici principale

 • Diagnosticul Molecular
 • Factori de risc
 • Mecanisme IgE și non-IgE mediate
 • Forme particulare de alergii alimentare
 • Gastrita eozinofilică
 • Probleme de management

Date de reținut

1 octombrie 2018
Înregistrare cu taxa redusă

1 octombrie 2018
Data limita de trimitere rezumate